האנייה BADR
משפט ימי ובינלאומי-רישום כלי שייט

האנייה BADR
משפט ימי ובינלאומי-רישום כלי שייט

pdf לפרסום בנבו
האנייה BADR
משפט ימי ובינלאומי-רישום כלי שייט
צו מניעה שניתן ע"י בית המשפט לימאות אשר אושר על שינוי הרישום שבוצע במרשם הישראלי של האנייה BADR הרשומה בלוב. למרות טענת החברה הישראלית שנרשמה כבעלים כי ניתן צו מכר והעברת בעלות באנייה.
Read more
המשך קריאה
yoavh@maritime-law.co.il
דילוג לתוכן