רשלנות רפואית
חשיפת פרוטוקולים

רשלנות רפואית
חשיפת פרוטוקולים

pdf לפרסום בנבו
רשלנות רפואית
חשיפת פרוטוקולים
גילוי ומסירת פרוטוקולים של דיוני ועדת בדיקה של משרד הבריאות שהוקמה מכוח חוק זכויות החולה בעניין הטיפול הרפואי שניתן למנוחה, למרות התנגדות משרד הבריאות לחשיפה. במסגרת תיק רשלנות רפואית אותו מנהל המשרד הריס ושות'.

חשיפת פרוטוקולים של דיני ועדה לבדיקת נסיבות טיפול רפואי במנוחה למרות התנגדות משרד הבריאות במסגרת ניהול תיק רפואי.

Read more
המשך קריאה
yoavh@maritime-law.co.il
דילוג לתוכן