Author Archives: Harris

צו מניעה שניתן ע"י בית המשפט לימאות אשר אושר על שינוי הרישום שבוצע במרשם הישראלי של האנייה BADR הרשומה בלוב. למרות טענת החברה הישראלית שנרשמה כבעלים כי ניתן צו מכר והעברת בעלות באנייה.
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | מאי 2020
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | אפריל 2020
Read more

על שירותי הובלה, שילוח וספנות, במגבלות הקורונה
מאת עו"ד יואב הריס
המטען | מרץ 2020
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | מרץ 2020
Read more

Practice 12th Edition 2020
מאת עו"ד יואב הריס
Read more

מאת עוה"ד הריס
Shiparrested.com 2020
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
Chambers and Partners Trends and Developments 2020
Read more
10/57
דילוג לתוכן