מאמרים

משפט
ימי

דמי השהיה ונזק למטען
מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | אפריל 2022 | גיליון 246
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | מרץ 2008
Read more

הקונפליקט שבין "מעילה באמון" – Barratry, לבין סעיפי הפטור לבעלים
מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | נובמבר 2021
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | יוני 2021
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | 28 לפברואר 2021
Read more

סחר עבדים במאה ה- 18 | משפט ימי
מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | פברואר 2021
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
TheMarker Magazine נובמבר 2020
Read more
International machinations concerning a tanker

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | מאי 2020
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | אפריל 2020
Read more

על שירותי הובלה, שילוח וספנות, במגבלות הקורונה
מאת עו"ד יואב הריס
המטען | מרץ 2020
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | מרץ 2020
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | דצמבר 2019
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | אוגוסט 2018
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
דיוקן | יולי 2018
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | אוקטובר 2017
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | אפריל 2017
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | אוגוסט 2016
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | נובמבר 2015
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | מרץ 2015
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | ינואר 2015
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | מרץ 2014
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | מרץ 2014
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | פברואר 2014
Read more

סעיף האיסור בעסקאות סחר בינלאומי
מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | מאי 2014
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | יוני 2011
Read more

מאת יואב הריס
עיתון המטען | מרץ 2012
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | אוגוסט 2007
Read more

משפט
מסחרי

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | נובמבר 2018
Read more

מעשה קנוניה מרתק
מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | פברואר 2017
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | דצמבר 2018
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | ספטמבר 2015
Read more
An enemy or a trader?

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | יולי 2015
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | יוני 2015
Read more

כיצד תחושב הגבלת אחריות המוביל
מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | ספטמבר 2014
Read more

משפט
בינלאומי

מאת עו"ד יואב הריס
טור דעה | פברואר 2022
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | 24 לאוגוסט 2021
Read more

עו"ד יואב הריס
המטען | מהדורת אינטרנט www.shipper.co.il | 12.05.2021
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | נובמבר 2019
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | אוקטובר 2019
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
המטען | אוגוסט 2019
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | יולי 2019
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | יולי 2019
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | יוני 2019
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
TheMarker | יוני 2018
Read more

הצעת חוק שנועדה לחזק את צי הסוחר הישראלי המונח על שולחן הכנסת
מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | ינואר 2018
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
TheMarker | אוקטובר 2017
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | פברואר 2016
Read more

מאת עו"ד יואב הריס,
עיתון המטען | אוגוסט 2014
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
המטען | יולי 2013
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
עיתון המטען | נובמבר 2013
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
בדלתיים סגורות | יוני-יולי 2012
Read more

מאת עו"ד יואב הריס
בדלתיים פתוחות 42 | נובמבר-דצמבר 2011
Read more
דילוג לתוכן